Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia biblioteki

Czcionka:

Procesy historyczne, dzieje narodów nierozerwalnie związane są z dziejami książki i bibliotek na całym świecie. Odzwierciedlają one lata świetności i chwały, tragedie, dramaty i upadki.

W latach powojennych mieszkańcy Grębkowa zajęci byli likwidacją skutków wojny i organizacją nowej rzeczywistości polityczno- społecznej. Ten czas nie sprzyjał sprawom kultury i książki. Mimo to pod koniec lat czterdziestych zaczęto tworzyć biblioteki publiczne, których zadaniem miało być wspieranie szkolnictwa w walce z analfabetyzmem i upowszechnianie oświaty i kultury.

I tak w 1949 roku Gminna Rada Narodowa podjęła uchwałę o założeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie. Pierwszym miejscem gromadzenia niewielkich zbiorów był dom Mariana Czyżewskiego.

historia_biblioteki4

 

Pierwsze 289 książek z gotowym wydrukiem w księdze inwentarzowej to dar

z Biblioteki Narodowej.

Nadzór nad tworząca się biblioteką powierzono Paschalisowi Plewce, który od tej pory stał się znakiem rozpoznawanym grębkowskiej biblioteki.

Książki, które dostała biblioteka, to w większości klasyka polska i obca, lektury szkolne, książki popularnonaukowe i literatura dziecięca. W kolejnych latach księgozbiór rozrasta się, przybywa czytelników, pojawiają się punkty biblioteczne.

Wyraźnie zaczynają dominować książki o charakterze ideologicznym, tłumaczenia radzieckich klasyków tego okresu i utwory polskiej literatury socrealistycznej.

Po reformie administracyjnej kraju i utworzeniu gromad w 1955 roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie została przemianowana na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Grębkowie. W kolejnych latach przybywa też punktów bibliotecznych. Dzięki ich istnieniu placówka może realizować narzucone plany czytelnicze. Większa cześć czytelników i wypożyczeń była wówczas rejestrowana właśnie w punktach bibliotecznych.

W 1963 roku biblioteka zostaje przeniesiona do lokalu zwolnionego przez Wydział Zdrowia (dziś tam jest „Bar pod Kłosem”). Biblioteka dostała tam dwa pomieszczenia, które zajmowała dość krótko, bo do 1964 roku.

 

historia_biblioteki2

W 1965 roku decyzją Prezydium Rady Narodowej, placówkę przeniesiono do budynku Gromadzkiej Rady (obecnie mieści się przedszkole).

historia_biblioteki3

 

Biblioteka prowadziła skromną działalność kulturalno-oświatową (przede wszystkim obejmowała ona dzieci) oraz włączała się do obchodów rocznic i świąt poprzez wykonywanie gazetek, haseł i wystawek tematycznych.

W tym okresie, w 1967 roku została utworzona Filia Biblioteki Publicznej w miejscowości Kopcie.

Kolejna zmiana lokalizacji nastąpiła w 1971 roku. Bibliotekę przeniesiono do prywatnego domu Stanisława Sasima.

historia_biblioteki4

Ostatecznie siedzibą biblioteki od 1975 r. stał się lokal, w którym odbywały się projekcje objazdowego kina. Biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 40 m 2.

historia_biblioteki5

Bardzo charakterystyczne dla tego okresu były różnego rodzaju szkolenia i pogadanki o charakterze ideologicznym.

Prelegenci z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wygłaszali wykłady z rolnictwa, weterynarii, medycyny itp. Biblioteka obchodziła, jak inne placówki w kraju, rocznice polityczne i literackie, jak np. „Dni Książki Społeczno-Politycznej”, „Dni Książki Radzieckiej”, „Dni Oświaty, Książki, Prasy” itp.

Znaczne ożywienie działalności biblioteki nastąpiło po 1985 roku, kiedy placówka ta otrzymała dodatkowe pomieszczenie (20 m 2), w którym znalazł się księgozbiór podręczny i czytelnia.

Praca w bibliotece nie była łatwa. Początkowo brakowało mebli. W pomieszczeniach bibliotecznych nie było zaplecza. Bibliotekarz sam musiał palić w piecu, sprzątać oraz często dowozić książki do odległych nieraz punktów bibliotecznych. Bibliotekarza często kierowano do różnych prac społecznych nie

związanych zupełnie z działalnością kulturalną.

Niestety, częste przenoszenie księgozbioru, rozpraszanie książek w punktach bibliotecznych powodowało straty w księgozbiorze.

Z roku na rok księgozbiór się powiększał, pomimo koniecznych selekcji. Książki w dalszym ciągu pochodziły głównie z zakupu centralnego. Wzrastała liczba prenumerowanych czasopism. Poprawiła się baza materialna biblioteki, zostały zakupione nowe regały. Uporządkowano dokumentacje biblioteki, zaczyna powstawać katalog alfabetyczny i rzeczowy.

Lata osiemdziesiąte przynoszą kolejne zmiany, są to zmiany kadrowe. Po odejściu z biblioteki w 1981 r. Paschalisa Plewki, pracę podejmuje Renata Sasim. Plewka po krótkiej przerwie, wraca do pracy jeszcze na pół etatu.

W tym czasie Biblioteka w Grębkowie znacznie rozwinęła swoją działalność. Bibliotekarze podejmują działania w celu upowszechniania czytelnictwa, zwłaszcza wśród najmłodszych, organizując konkursy, wieczory bajek itd.

Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpiły kolejne zmiany kadrowe. Po odejściu na urlop macierzyński Renaty Sasim, ja podejmuję pracę w bibliotece. W 1989 roku zostaję kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie.

Staram się kontynuować dotychczasową działalność. W bibliotece odchodzimy od centralnego zakupu książek prowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgrowie na rzecz zakupu indywidualnego, który pozwala na lepsze dopasowanie księgozbioru do potrzeb czytelników.

Biblioteka rozwija działalność kulturalno-oświatową.

W latach dziewięćdziesiątych przeprowadzono duże selekcje księgozbioru, wycofując książki nie tylko zniszczone, ale także zdezaktualizowane i zbędne w bibliotece. Zmienia się struktura księgozbioru. Staram się kupować dużo literatury popularnonaukowej, dostosowując się w ten sposób do życzeń czytelników.

W latach dziewięćdziesiątych z roku na rok spada ilość punktów bibliotecznych. Po przejęciu bibliotek gminnych przez samorządy nie ma już presji na utrzymywanie i tworzenie tego rodzaju placówek (istniały one do końca 2000 roku).

W tych latach w bibliotece przeprowadzono parę remontów. Założono centralne ogrzewanie, doprowadzono wodę i zrobiono odpływ, odnowiono pomieszczenia.

Poprawia się baza materialna biblioteki: zakupiłam ladę biblioteczną, nowe skrzynki katalogowe.

W 1990 roku odchodzi na emeryturę Wanda Duszek, która od początku istnienia Filii w Kopciach była jej kierownikiem. Jej obowiązki od 1991 roku przejmuje Renata Sasim. Definitywnie rozstaje się też z pracą w Bibliotece w Grębkowie Paschalis Plewka.

W maju 1999 roku odbyły się obchody Jubileuszu 50-lecia gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie. Niestety nie było wśród gości uroczystości Paschalisa Plewki. Zmarł on 8 stycznia 1999 r., przeżywszy 84 lata.

Z okazji 50-lecia Biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny na „Exlibris” Biblioteki w Grębkowie, oraz kiermasz książek dla dzieci. Zaplanowano też cykl spotkań z uczniami najmłodszych klas szkół podstawowych. Podsumowaniem obchodów było nagrodzenie dyplomami i książkami najlepszych czytelników i osób biorących udział w konkursach. Kulminacją obchodów było uroczyste spotkanie bibliotekarzy, lokalnych władz i czytelników.

„Na imprezę biblioteka zaprosiła najmłodsze dzieci z ze szkół podstawowych terenu gminy i przedszkola. W sali remizy strażackiej w Grębkowie zgromadziło się ponad 300 osób. Zaproszeni goście po krótkim i uroczystym powitaniu przez kierownika Wandę Miszczak, obejrzeli przedstawienie w wykonaniu postaci telewizyjnych Kulfona- Mirosława Wiepszewskiego i Monikę- Zbigniewa Poręckiego. W uroczystości wzięły też udział miejscowe władze, zaprzyjaźnieni bibliotekarze z innych gmin oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie Izabela Perczyńska”

Księgozbiór biblioteki grębkowskiej od lat dziewięćdziesiątych, zaczyna się cieszyć uznaniem wśród społeczności lokalnej. Wydzielony zostaje księgozbiór regionalny. Zbiory te są systematycznie uzupełniane. Biblioteka prenumeruje kilkanaście rodzajów periodyków: prasę codzienną, regionalną, fachową, młodzieżową i kobiecą.

W ostatnich latach zaczyna przybywać czytelników, rozrasta się księgozbiór placówki. Niestety warunki lokalowe są dość trudne. Biblioteka boryka się z problemem małej powierzchni użytkowej i narastającą ciasnotą. W związku z zaistniałą sytuacją ma ograniczoną możliwość prowadzenia działalności kulturalnej. Podczas spotkań, w których uczestniczyło więcej niż 20 osób, korzysta z sali świetlicy wiejskiej z którą sąsiaduje przez ścianę.

 

W 2006 r. zostały zrealizowane 2 projekty unijne dotyczące remontu pomieszczeń biblioteki i świetlicy oraz filii bibliotecznej. W ramach realizacji programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w pomieszczeniach zajmowanych przez bibliotekę i świetlicę w Grębkowie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono podłogi, instalację elektryczną, wykonano roboty sanitarne instalacji wodno- kanalizacyjnych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjno-mechanicznej.

 

Prace remontowe trwały od marca do października 2006 roku. Pomieszczenia biblioteki zostały przeznaczone na świetlicę, sanitariaty i pomieszczenie socjalne, gdzie znajduje się część księgozbioru podręcznego. Biblioteka została urządzona na miejscu zajmowanym do tej pory przez świetlicę. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie zajmuje powierzchnię ok. 80 m2, z czego pomieszczenia biblioteczne to 65m2.

 

Remont placówki i zamiana ze świetlicą powiększyły bibliotekę o pomieszczenie socjalne, sanitariaty i korytarz w którym znalazło się miejsce na regał z prasą. Placówka nie może korzystać z gościnności świetlicy, w chwili obecnej została tam urządzona siłownia dla młodzieży. Niestety jedynym sposobem radzenia sobie z trudnościami lokalowymi jest systematyczna selekcja księgozbioru. Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Grębkowie to miejsce, gdzie obecnie biblioteka organizuje większe imprezy czytelnicze, spotkania itp. W placówce rozpoczęto reklasyfikację księgozbioru, ustawiony jest on według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Bardzo ładnie i kolorowo wygląda miejsce wydzielone na księgozbiór dla dzieci i młodzieży. Tu literatura została ustawiona według poziomów wiekowych, znalazło się tam miejsce na lektury szkolne.

historia_biblioteki6

Osobno ustawiono księgozbiór podręczny, literaturę popularnonaukową, literatura piękną.

W bibliotece znajduje się czytelnia internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi. W ramach programu IKONKA czytelnikom umożliwiono stały dostęp do Internetu.

historia_biblioteki7

Zakupiono też odpowiedni sprzęt komputerowy i od końca 2006 roku trwają prace związane z tworzeniem bazy danych. Ewidencja książek jest bardzo czasochłonna, mimo to w ubiegłym roku udało się wprowadzić dużo pozycji do programu MAK. Zadanie to powierzono Marcie Boruc, nowemu pracownikowi biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2006 r. posiada status instytucji kultury.

 

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Dołącz do nas na Facebooku